ΣΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΙΣΤΙΟ

Ματασιάστε τη Salty Bag σας

Η Salty Bag ματασιάζει τις Salty Bag!

Μπορείτε να ματαγύρετε τη Salty Bag για να τη ματασιάσουμε.

Κάθε βολά που ριτορνάρετε μια Salty Bag γκουαντανιάρετε 30% σκόντο παναπεί για την επόμενη σπέζα σας από τον ιστοτοπό μας. 

    Αβιζάρετε εδώ

    Πλεροφορίες Σάκας