ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΙΣΤΙΟ

Ματαχρησιμοποίηση Ιστίου

Το Ιμπενιο μας για ματαχρησιμοποίηση των πανιών είναι:

  • 1 σάκα ρεγάλο «Reborn from the Sea» για κάθε 30 τετραγωνικά μέτρα σεστάδο πανί
  • Σκόντο 25% για σπέζες ίσαμε ένα χρόνο από την σφαλαγγοπάτζινα μας
  • Σπιτσιφικάτο ματαχρησιμοποίησης πανιών

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

    Αβιζάρετε εδώ

    Πλεροφορίες Ιστίου